Відомості приватизації

03 июля 2002, 01:12
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Інформаційне повідомлення Фонду державного майна України про повторне проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Черкаський завод телеграфної апаратури" / Інформаційне повідомлення Фонду державного майна України про проведення конкурсу з продажу паке

Відомості приватизації | Экономика | Дело Увеличить картинку

Інформаційне повідомлення Фонду державного майна України про повторне проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Черкаський завод телеграфної апаратури"

1. Код за ЄДРПОУ: 14310069.

Повна назва відкритого акціонерного товариства (далі — ВАТ):

ВАТ "Черкаський завод телеграфної апаратури".

Місцезнаходження ВАТ: м. Черкаси, вул. Одеська, 8.

Телефон: (0472) 37-62-14.

Факс: 37-72-55.

2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій ВАТ "Черкаський завод телеграфної апаратури" у кількості 10 693 552 шт., що становить 25,01% статутного фонду.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.

Початкова ціна пакета акцій: 2 000 000 грн.

3. Форма випуску акцій: документарна.

4. Характеристика ВАТ.

Статутний фонд: 10 689 640,00 грн.

Обсяги виробленої продукції за останній звітний період 2001 р. — 3 158,0 тис. грн.

Основна номенклатура — апаратура зв'язку — 2 669 тис. грн., товари народного споживання — 168 тис. грн., інша продукція — 321 тис. грн.

Кількість працюючих на 01.01.2001 р. становить 731 чол.

Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться ВАТ, умови її використання: розмір земельної ділянки — 224 970 кв. м, складські приміщення — 5 741 кв. м., кількість будівель — 68.

Умови користування земельною ділянкою (підстава) — надана у постійне користування за рішенням Черкаського міськвиконкому від 21.03.2000 р. №254.

Основні показники господарської діяльності ВАТ за останні три роки та останній звітний період

5. Фіксовані умови конкурсу:

— погашення забогованості ВАТ із заробітної плати працівникам підприємства, перед Пенсійним фондом та бюджетом в розмірі 800,0 тис. грн. протягом 90 днів з моменту підписання договору купівлі-продажу;

— здійснення програми технічної реконструкції виробництва, впровадження прогресивних технологій ВАТ;

— не допускати звільнення працівників з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності;

— дотримання тих профілів діяльності, обсягів виробництва ВАТ, які є на момент підписання договору купівлі-продажу;

— виконання мобілізаційних завдань;

— виконання вимог антимонопольного законодавства;

— зниження частки виробництва (робочих місць) з безпечними та нешкідливими умовами праці і зменшення їх впливу на працюючих;

— здійснення робіт щодо захисту довкілля, дотримання екологічних норм чи досягнення найкращих екологічних результатів.

6. Інші умови проведення конкурсу: конкурс проводиться без залучення радника відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 вересня 2000 року № 1908/11/271, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2000 р. за № 665/4886.

7. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, к. 504, щоденно з 9.00 до 18.00, по п'ятницях та передсвяткових днях — з 9.00 до 16.45.

Пакет конкурсної документації та дозвіл на відвідання ВАТ можна отримати щоденно з 9.00 до 18.00, по п'ятницях та у передсвяткові дні — з 9.00 до 16.45 за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, відділ підготовки конкурсного продажу (кім. 604).

Тел. для довідок: (044) 296-59-77, 294-33-53.

8. Ознайомитись з об'єктом та отримати докладну інформацію можна за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Одеська, 8, тел.: (0472) 37-62-14, факс: 37-72-55.

9. Конкурс буде проведено через 50 днів після опублікування інформаційного повідомлення в газеті "Відомості приватизації" за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України.

Повний текст повідомлення опубліковано в газеті "Відомості приватизації" 29.05.2002 р.

Інформаційне повідомлення Фонду державного майна України про проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Заваллівський графітовий комбінат"

1. Код за ЄДРПОУ: 282056.

Повна назва відкритого акціонерного товариства (далі — ВАТ):

ВАТ "Заваллівський графітовий комбінат".

Місцезнаходження ВАТ: 26333, смт Завалля Гайворонського району Кіровоградської обл., вул. Жовтнева, 14.

Телефон: (05254) 75-4-35, тел./факс: (04865) 3-26-46. ВАТ "Заваллівський графітовий комбінат" займає монопольне становище на загальнодержавному ринку з видобутку графітової руди.

2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій ВАТ "Заваллівський графітовий комбінат" у кількості 301 734 штук, що становить 26,39% статутного фонду.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.

Початкова ціна пакета акцій: 674,5 тис. грн.

3. Форма випуску акцій: бездокументарна.

Акції зараховані на рахунок у цінних паперах №30163001 від 24.11.99, відкритий зберігачем "ІНГ Банк України" Фонду державного майна України.

4. Характеристика ВАТ.

Статутний фонд: 285 881,5 грн.

Основна номенклатура — руда графітова.

Обсяг товарної продукції за 2001 р. — 2592,6 тис. грн., за І квартал 2002 р. — 461,6 тис. грн.

Кількість робочих місць (усіх категорій працюючих) — 61.

Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться ВАТ, умови її використання: загальна площа земельної ділянки — 762,14 га, в т. ч. промислові об'єкти — 633,68 га, інші — 128,46 га.

Кількість споруд: адміністративних — 5, промислових — 107.

Земельна ділянка надана ВАТ "Заваллівський графітовий комбінат" у постійне користування відповідно до чинного законодавства.

Основні показники господарської діяльності ВАТ за останні три роки та останній звітний період

5. Фіксовані умови конкурсу:

Покупець у межах корпоративних прав зобов'язаний сприяти:

— погашенню забогованості із заробітної плати та перед Пенсійним фондом протягом одного року з моменту укладення договору купівлі-продажу;

— погашенню заборгованості перед бюджетом відповідно до затвердженого ВАТ плану;

— здійсненню програми технічної реконструкції виробництва, впровадженню прогресивних технологій, розробці кар'єру видобутку сировини відповідно до плану гірничих робіт;

— дотриманню профілів діяльності та нарощуванню обсягів виробництва ВАТ;

— недопущенню розірвання трудового договору з працівником підприємства, що приватизується, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України;

— недопущенню звільнення працівників з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності;

— виконанню безпечних умов праці;

— здійсненню робіт щодо захисту навколишнього середовища та дотриманню екологічних норм.

Покупець зобов'язаний виконувати вимоги антимонопольного законодавства.

6. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, к. 504 (щодня з 9.00 до 18.00, по п'ятницях та передсвяткових днях — з 9.00 до 16.45).

Пакет конкурсної документації та дозвіл на відвідування ВАТ можна отримати щодня з 9.00 до 18.00, крім вихідних та святкових днів, по п'ятницях та передсвяткових днях — з 9.00 до 16.45 за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, відділ підготовки конкурсного продажу (кім. 604).

Тел. для довідок: (044) 296-59-77.

7. Ознайомитись з об'єктом та отримати докладну інформацію можна за адресою: 26334, смт Завалля Гайворонського району Кіровоградської області, вул. Жовтнева, 14.

8. Конкурс буде проведено через 30 днів після опублікування інформаційного повідомлення в газеті "Відомості приватизації" за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна.

Текст повідомлення повністю опубліковано в газеті "Відомості приватизації" 29.05.2002 р.

Раздел: >

Подпишитесь на рассылку
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Відомості приватизації | Экономика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь

Деловые новости в удобном виде:
Мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD 16.4 16.53 15.79
EUR EUR 18.18 19.18 18.35
RUB RUB 0.22 0.25 0.24
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 16.96 8.41
Киевская область 16.74 8.12
Львовская область 16.83 8.35
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2015 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.